F: +972-(0)3-7165379

©2016 ALL RIGHT RESERVED TO ZIONI PILLERSDORF ADVOCATES.

13 Leonardo da Vinci St
Tel Aviv-Yafo, Israel

T: +972-(0)3-5244442

office@zplaw.co.il

אנחנו בתקשורת

בקשה לגילוי ועיון במסמכים בטרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד נושאי משרה וגורמים אחרים בחברת שיכון ובינוי הוגשה לבית המשפט המחוזי, וזאת ביחס לפרשת חשד למתן שוחד על-ידי החברה.
הבקשה הוגשה על-ידי שאול ציוני ורעות זייטלבך 25.2.18

תביעה ייצוגית נגד אפל בישראל בטענה כי היא מאטה את המכשירים שלה, הוגשה ע"י שאול ציוני ורעות זייטלבך 25.12.17

שאול ציוני מדבר בתוכנית הכלכלית של גל"צ על התיק של ביטס אוף גולד נגד בנק לאומי 6.3.18

אהד פיליפ מתארח בתוכנית "סוגרים חשבון" 19.6.18

כנס משפט ורגולציה על מטבעות דיגיטליים - 26.4.18

בית המשפט העליון הוציא סעד זמני האוסר על בנק לאומי לסגור את פעילות חשבונה של חברת ביטס אוף גולד בע"מ עקב מסחר בביטקוין. הבקשה הוגשה ע"י שאול ציוני ואהד פיליפ 26.2.18

"בנקים אינם יכולים להתעלם מהקריפטו רק כי הוא נתפש מסוכן" שאול ציוני בכתבה מ- The Marker 14.3.18

3.png

שאול ציוני מדבר על שימוש הבנקים בזכות לסודיות וכיצד היא פועלת לרעה בעניין הפיקוח הציבורי 13.8.18

1.png

בית המשפט העליון הפך החלטה של המחוזי שתמכה בזכייתה של חברה במכרז על מקלטים ציבוריים דיגיטליים, זאת למרות שלא עמדה בתנאי הסף. את הערעור הגישו עו"ד שאול ציוני, אלי פילרסדורף ורעות זייטלבך ממשרדנו 16.12.18

מאמר מאת אהד פיליפ לגבי שתיקתו של בנק ישראל בתחום המטבעות הקריפטוגרפים 25.6.18

1.png

כתבה מעניינת על תביעה שהוגשה ע"י שאול ציוני, אלי פילרסדורף ורעות זייטלבך ממשרדנו בשם חברת ביטוח שווייצרית נגד בנק דיסקונט לישראל 2.12.18

123.jpg

שאול ציוני מדבר על העובדה שלא נעשה דבר על מנת להפחית את מחירי העמלות של הבנקים שמשלמים לקוחותיהם 24.12.19